Asbestikartoitus bitumikatolle

Asbestikartoitus bitumikatolle

Asbestikartoitus bitumikatolle

Asbestikartoitus bitumikatolle

Valtioneuvoston 1.1.2016 voimaan tullut asetus asbestitöistä velvoittaa rakennuttajan tai muun joka on vastuussa, ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Uuden lainsäädännön mukaisesti purkaessa rakenteita ennen vuotta 1994 rakennettuun kiinteistöön, täytyy aina suorittaa asbestikartoitus. Tämä koskee myös suunniteltaessa vanhan bitumikatteen purkua!

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Asbestikartoituksessa on

  1. paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,
  2. selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä,
  3. selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pälyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.

Kartoituksen hinta asettuu normaalisti 300 – 600€ sis.Alv24% väliin, riippuen käytetystä työajasta, kilometreistä ja näytteiden määrästä.

Asbesti on edelleen eniten työperäisiä kuolemia tuottava yksittäinen tekijä, joten sen kanssa ei pidä ottaa riskejä. Tilaa asbestikartoitus LehtoRakenne Oy:ltä ennen kattoremonttia, näin velvoittaa laki ja terve järki.